АБІТУРІЄНТУ

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника є важливим осередком підготовки висококваліфікованих фахівців – бакалаврів та магістрів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації.

Рівень вищої освіти “бакалавр”

Спеціальність 023 «Образотворче, декоративне мистецтво, реставрація»

освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво»
кваліфікація: художник, вчитель образотворчого мистецтва та художньої культури;
освітньо-професійна програма «Декоративно-прикладне мистецтво»
кваліфікація: художник декоративного мистецтва, вчитель трудового навчання;
освітньо-професійна програма «Реставрація творів мистецтва»
кваліфікація: художник-реставратор та експерт з оцінки пам’яток мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва

Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців
Вимоги до вступу: повна загальна середня освіта. За конкурсом.

У процесі навчання студенти повинні оволодіти такими знаннями та навичками:
• знання з фундаментальних гуманітарних наук, дисциплін професійно-практичної підготовки та використання їх методів у професійній діяльності;
• орієнтуватися в спеціальній літературі, як з профілю свого виду мистецтва, так і з суміжних галузей художньої творчості; володіти методикою художнього аналізу творів мистецтва;
• знати історію та теорію вітчизняного та зарубіжного мистецтва; правила перспективи, кольорознавства, закономірності формоутворення; технологію живописних і графічних матеріалів; методику виконання творчих робіт;
• володіти методикою проведення уроків різних типів із предметів художньо-естетичного циклу.

Академічні права. Доступ до навчання за  рівнем вищої освіти«магістр».
Професійні права. Робота висококваліфікованого фахівця з образотворчого і декоративного мистецтва, художника-реставратора, експерта з оцінки пам’яток мистецтва, вчителя мистецьких дисциплін.

Рівень вищої освіти “магістр”

Спеціальність 023 «Образотворче, декоративне мистецтво, реставрація»

освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво»
кваліфікація: художник образотворчого мистецтва
освітньо-професійна програма «Декоративно-прикладне мистецтво»
кваліфікація: художник декоративного мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва

Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці
Вимоги до вступу: тестування з історії мистецтв та іноземної мови

У процесі навчання студенти повинні оволодіти такими знаннями та навичками:
• орієнтуватися в спеціальній літературі, як з профілю свого виду мистецтва, так і з суміжних галузей художньої творчості; володіти методикою художнього аналізу творів мистецтва; визначати характерні ознаки мистецтва в різні історико-культурні періоди; аналізувати твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
• знати історію та теорію вітчизняного та зарубіжного мистецтва; актуальні проблеми сучасного мистецтва; закономірності формоутворення; технологію живописних і графічних матеріалів; методику виконання творчих робіт;
• знати педагогічні умови організації вивчення дисциплін художнього циклу; принципи, форми і методи організації навчальної та позааудиторної роботи з дисциплін художнього циклу; новітні технології та форми організації навчання;
• володіти методикою проведення уроків різних типів із предметів художньо-естетичного циклу.
• застосовувати методологію наукових досліджень; аналізувати емпіричні матеріали, порівнювати та співставляти їх із теоретичними положеннями.

Академічні права. Доступ до навчання в аспірантурі.
Професійні права. Робота висококваліфікованого фахівця з образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, викладача мистецьких дисциплін.