Історія

Кузенко П.Я.,

кандидат мистецтвознавства, доцент,

завідувач кафедри образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва та реставрації

Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника

 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ КАФЕДРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО І ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ТА РЕСТАВРАЦІЇ ПНУ ІМ. В. СТЕФАНИКА*

Розвиток художньої освіти на Прикарпатті кінця ХХ – початку ХХІ століття нерозривно пов’язаний із діяльністю кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Завдяки її діяльності сформувалося кілька поколінь митців, які успішно працюють не тільки на Прикарпатті, але далеко за його межами.

Кафедра була створена 1983 р. за ініціативи знаного на Прикарпатті художника, доктора  мистецтвознавства, громадського діяча Михайла Фіголя. Згодом, у 1987 р. на базі кафедри було створено  художньо-графічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника. 2001 року художньо-графічний факультет увійшов до складу Інституту культури і мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з 2004 року Інститут мистецтв). У реорганізованому навчальному закладі на кафедрі також започатковано підготовку студентів за спеціальністю «дизайн». 2005 р. відбувся поділ кафедри на два структурні підрозділи «Кафедру образотворчого мистецтва» та «Кафедру дизайну» відповідно до двох спеціальностей, які реалізовувалися на її базі «Образотворче мистецтво» й «Дизайн» [1, с. 260].

У різні періоди кафедру очолювали Михайло Фіголь (1983-1999), Святослав Шумега (1999-2005), Богдан Бойчук (2005-2021). Свої знання передавали студентам відомі митці, зокрема Богдан Бринський, Микола Варення, Володимир Лукань, Микола Павлюк, Вікторія Типчук, Світлана Хміль, Оксана Мельничук, Богдан Гладкий.

Сьогодні на кафедрі працюють досвідчені викладачі художники-практики та історики мистецтва, члени Національної спілки художників України та інших професійних об’єднань. Серед них кандидати мистецтвознавства (Бойчук Б.В, Кузенко П.Я., Попенюк Ю.А.), заслужені діячі мистецтв України (Бойчук Б.В., Прокопів П.М., Якимечко М.Б.), заслужений художник України (Сандюк В.С.), двоє викладачів кафедри (Кіндрачук В.Б., Сандюк Л.П.) навчаються в аспірантурі.

З 2016 року кафедра  здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр». Основною метою освітніх програм є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі мистецтва, формування системних загальних і професійних компетентностей художників здатних створювати на високому рівні творчі роботи з образотворчого  мистецтва, досліджувати твори мистецтва та викладати дисципліни художнього циклу у закладах початкової та вищої освіти. Особлива увага приділяється вивченню традицій образотворчого мистецтва Прикарпаття.

Основою навчального процесу є обов’язкові фахові дисципліни: рисунок, живопис, основи композиції, історія мистецтва. Велике значення у навчальному процесі приділяється вивченню студентами вибіркових фахових спеціалізацій: іконопису, малярства, графіки та скульптури. Студенти під керівництвом викладачів вивчають різні техніки малярства, зокрема олійний та акриловий живопис, холодну енкаустику, воскову емульсію; іконопису  – темперний іконопис та іконопис на склі;  графіки – лінорит, офорт та ін.

Важливе значення у навчальному процесі займає навчальна та виробнича практика, які проходить, зокрема на базі Івано-Франківської державної художньої школи, Центру дитячої та юнацької творчості м. Івано-Франківська, Івано-Франківського краєзнавчого музею, Музею мистецтв Прикарпаття, майстерень Івано-Франківської організації Національної спілки художників України та ліцеїв міста Івано-Франківська. Особливе місце у практичній підготовці студентів займає пленерна практика на базі Прикарпатського національного університету у смт. Ворохті, яка дає можливість  студентам не тільки здобути навички мистецької творчості але й ознайомитися з природою та культурою цього живописного краю. 2023 р на основі цієї бази наказом ректора університету створено Міжнародний пленарний центр імені Михайла Фіголя, що розширить можливості міжнародної співпраці у підготовці здобувачів освіти.

Кафедра регулярно організовує групові виставки студентських робіт у виставковій залі Навчально-наукового центру образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва ПНУ та інших локаціях Івано-Франківська. У 2022-2023 роках відбулися зокрема такі виставки, як: «Молодь Прикарпаття Україні», «Осанна в Вишніх». Студенти є учасниками та переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів.

Важливе значення у діяльності кафедри займає наукова робота. Студенти мають можливість займатися у науковому гуртку та приймати участь в організованих кафедрою наукових конференціях: Всеукраїнській конференції студентів та молодих вчених «Українське мистецтво у багатогранності проявів» (2023), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Українське мистецтво у контексті інтеграції з культурою Заходу» (2023).

Студенти кафедри взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт на тему: “Ескізний проект пам’ятника Квітки Цісик” для с. Ліски Коломийського району, який відбувався 7 червня 2023 р. на базі кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації ПНУ. Роботи учасників конкурсу передані для експонування в музей с. Ліски.

На кафедрі 2022 р. започатковано культурно-освітній та соціальний проєкт «Постать у мистецтві», метою якого є проведення лекцій, майстер-класів,  творчих зустрічей з відомими митцями та науковцями  для студентів кафедри та учнів шкіл області. В рамках проєкту було зокрема проведено гостьові лекції львівськими вченими, кандидатами мистецтвознавства Богданом Мисюгою та Андрієм Комарницьким, творчі зустрічі з мистецтвозавцем Мирославом Аронцем, головою Криворізької організації НСХУ Леонідом Давиденком.

На кафедрі 2022 р. започатковано проєкт «Вечірній рисунок», метою якого є професійний розвиток студентів, додаткове вивчення ними особливостей виконання нестандартних, цікавих постановок. Учасниками проєкту на добровільних засадах є студенти усіх курсів спеціальності.

Покращенню якості навчального процесу сприяють організовані кафедрою для здобувачів освіти майстер-класи. Непересічною подією для студентів спеціальності був майстер-клас із живопису та лекція видатного художника, професора Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Миколи Стороженка. З великою зацікавленістю пройшли майстер-класи з реставрації творів мистецтва Віталії Жолобак та живопису Любомира Худяка.

Кафедра успішно співпрацює з територіальними громадами, громадськими та релігійними  організаціями. Прикладами такої співпраці є виконання студентами, за проханням відповідних структур, реставрації ікон (Ворохтянська ОТГ), виконання творчих робіт (Гошівський монастир, ГО «Комітет відродження Маріямполя»). Дуже добра співпраця налагоджена із закладами вищої освіти та музеями регіону, зокрема Криворізьким державним педагогічним університетом, Національною академією образотворчого мистецтва та архітектури, Музеєм мистецтв Прикарпаття, Івано-Франківським краєзнавчим музеєм, коледжами та училищима регіону.

Міжнародна діяльність кафедри здійснюється через активну участь викладачів у міжнародних виставках, конференціях, круглих столах. Зокрема,  актуальні питання сучасного стану мистецького процесу та підготовки фахівців мистецької сфери розглядалися на Міжнародному круглому столі за участю представників провідних закладів освіти України та керівництва Академії образотворчих мистецтв ім. Яна Матейки в Кракові  на тему «Єдність мистецтва  України та Польщі в період російської агресії проти України» (2023 р.). Участь у цьому заході взяли перший проректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Валентина Якубів та завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації  ПНУ Петро Кузенко.

На базі кафедри уже традиційно відбувається обласний конкурс з образотворчого мистецтва та започаткований у 2022 р. Всеукраїнський конкурс з образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва для дітей та молоді «Моя вільна Україна». Участь в останньому взяло участь понад 400 учасників практично з усіх областей України.

2023 р. в університеті розпочала роботу асоціація випускників кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Метою створення асоціації є зміцнення зв’язків між випускниками, науково-педагогічними працівниками та студентами для реалізації спільних творчих, навчальних, наукових, соціально-економічних проєктів та надання взаємної допомоги.

Випусниками кафедри є відомі митці, члени Національної спілки художників України та науковці. З когорти відомих митців – випускників кафедри можна, зокрема, відзначити, члена Національної спілки художників України, учасника багатьох групових і персональних виставок в Україні та за кордоном Богдана Бринського; члена Національної спілки художників України, знану на Тернопильщині мисткиню, автора багатьох різножанрових полотен Марію Ворончак; реставратора вищої категорії, завідувача реставраційним відділом Івано-Франківського краєзнавчого музею, автора багатьох культурно-мистецьких проєктів Валерія Твердохліба; відомого вченого, одного із засновників музею модернізму в м. Львові, автора багатьох монографій з історії українського мистецтва, кандидата мистецтвознавства Богдана Мисюгу; дослідника творчості Осипа Сорохтея та давнього українського живопису, старшого наукового співробітника Інституту народознавства НАНу, кандидата мистецтвознавства Ореста Макойду; головного зберігача фондів Музею мистецтв Прикарпаття, дослідника давніх пам’яток українського мистецтва Віктора Доскалюка; художника, дизайнера, організатора багатьох мистецьких акцій Ярему Стецика.

Чимало випускників кафедри працюють на педагогічній ниві, є вчителями загальноосвітніх шкіл та викладачами закладів початкової спеціалізованої та вищої мистецької освіти,  засновниками приватних художніх студій. Над формуванням підростаючого покоління творчих особистостей успішно працюють: директор Центру дитячої та юнацької творчості м. Івано-Франківська Ірина Волинська,  засновниця приватної художньої студії «Крилаті мрії» Христина Шукатка; викладач Івано-Франківського фахового коледжу Марія Пазинюк; викладачі Івано-Франківської художньої школи (Христина Биканова, Оксана Чолій), викладачі коледжу культури і мистецтв м. Калуш (Ірина Зіняк, Уляна  Височанська); викладачі університетів (Олег Чуйко, Василь Хомин, Наталія Гілязова, Ольга Каленюк  та ін.)

Таким чином, кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації має багату історію  і зробила значний внесок у розвиток національної культури. Сьогодні вона інтенсивно розвивається, наполеглива робота із вдосконалення якості підготовки здобувачів освіти поєднюється з активною інформаційно-комунікаційною діяльністю. Професіоналізм викладачів кафедри і сумлінна праця студентів в процесі засвоєння знань є запорукою підготовки високопрофесійних фахівців та світлого майбутнього розвитку українського мистецтва.

Список використаних джерел

  1. Типчук В. Наукові та творчі здобутки кафедри образотворчого мистецтва імені Михайла Фіголя (2005-2013 рр.). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька освіта : минуле, сучасне, майбутнє (до 30-річчя кафедри образотворчого мистецтва імені Михайла Фіголя). Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2013. С. 260–265.

 

*Вперше опубліковано: Кузенко П.Я. Історія та сучасність кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації ПНУ ім. В. Стефаника. Мистецтво України в контексті інтеграції з художньою культурою Заходу (до 40 – річного ювілею кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації ПНУ): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 19 – 20 жовтня 2023 р. Івано-Франківськ: Поліграфія «Зебра», 2023.  С. 87-93