Асоціація випускників кафедри

Асоціація випускників кафедри образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
Навчально-наукового інституту мистецтв
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2023 р. в університеті розпочала роботу асоціація випускників кафедри
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника. Метою створення асоціації є зміцнення
зв’язків між випускниками, науково-педагогічними працівниками та
студентами для реалізації спільних творчих, навчальних, наукових, соціально-
економічних проєктів та надання взаємної допомоги.
Основні завдання Асоціації:

– встановлення постійного зв’язку з випускниками кафедри образотворчого
і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації;
– сприяння підтримки культурних та професійних зв’язків між
випускниками кафедри;
– залучення випускників до суспільного життя кафедри образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації;
– підвищення рівня кваліфікації студентів та випускників кафедри
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації;
– обмін досвідом в творчій діяльності, зокрема проведення майстер-класів
та виставок творчих робіт за участі випускників кафедри образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації;
– проведення лекцій, семінарів, конференцій, круглих столів та інших
наукових заходів за участі випускників кафедри образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації;
– сприяння працевлаштуванню випускників кафедри образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації;
– налагодження співпраці між випускниками та кафедрою образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації для вдосконалення
навчально-виховного процесу підготовки студентів спеціальності 023
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;
– підтримка творчих, громадських і наукових проектів та ініціатив
студентів;
– створення бази даних випускників та проведення моніторингу
професійних досягнень випускників кафедри образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації;
– співпраця з представниками органів державної влади, місцевого
самоврядування та громадських організацій;

– підтримка іміджу Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника, використовуючи досягнення випускників кафедри
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації.
Членство в Асоціації набувається на добровільних засадах на підставі
заповнення анкети випускника кафедри образотворчого і декоративно-
прикладного мистецтва та реставрації

 або написавши листа на електронну адресу
кафедри kodpmr@pnu.edu.ua