Акредитція освітньої програми

На завершення навчального року колектив кафедри отримав гарну новину із Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти. Рішенням агенства освітня програма «Образотворче мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» другого (магістерського ) рівня Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (гарант програми Кузенко П.Я.) успішно акредитована й видано сертифікат терміном на 5 років.
Вітаємо викладачів кафедри, а також наших студентів з успішним проходженням акредитації!