Навчально-методичні матеріали

Дяків О. В. Історія мистецтв. Методичні рекомендації для проведення лекційних занять для студентів за напрямом підготовки освітніх рівнів “бакалавр” та “магістр” спеціальності 023 “Образотворче і декоративне мистецтво та реставрація” / О. В. Дяків. Івано-Франківськ, 2019. 57 с.

Дяків О.В. Методологія наукових досліджень для магістрів спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Програма курсу / О.В. Дяків. Івано-Франківськ, 2019. 5 с.

Дяків М.В. Основи кольорознавства для бакалаврів спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Програма курсу / М.В. Дяків. Івано-Франківськ, 2019. 5 с.

Дяків М.В. Основи кольорознавства. Завдання для самостійної роботи : навчально-методичні рекомендації для студентів художніх факультетів курсу “Основи кольорознавства” / М.В. Дяків. Івано-Франківськ, 2018. 30 с.

Дяків О.В. Основи наукових досліджень для магістрів спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Програма курсу / О.В. Дяків. Івано-Франківськ, 2019. 5 с.

Дяків О. В. Основи та методологія науково-дослідницької роботи: навчально-методичний посібник / О. В. Дяків, М. В. Дяків. Івано-Франківськ, 2017. 58 с.

Дяків М.В. Філософія мистецтв для бакалаврів спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Програма курсу / М.В. Дяків. Івано-Франківськ, 2019. 5 с.

Кіндрачук В. Дерев’яна пластика (дисципліна вільного вибору студента) : збірник навчально-методичних матеріалів для рівня вищої освіти “бакалавр” / уклад. В.Б. Кіндрачук.  Івано-Франківськ : Сімик, 2018. 14 с.

Кіндрачук В. Дерев’яна пластика (дисципліна вільного вибору студента). Збірник навчально-методичних матеріалів. Галузь знань – 02 “Культура і мистецтво”. Спеціальність 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Освітньо-професійна програма “Декоративно-прикладне мистецтво”. Рівень вищої освіти: Бакалавр / уклад. Кіндрачук В.Б. Івано-Франківськ: Вид-во “Сімик”, 2018. 14 с.

Кіндрачук В. Б. «Скульптура»: програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Івано-Франківськ. «Зебра» 2023. 20 с.

Кіндрачук В. Скульптура (дисципліна вільного виб ору студента): методичні рекомендації до виконання навчальної програми для рівня вищої освіти “бакалавр” / уклад. В.Б.Кіндрачук. Івано-Франківськ: Сімик, 2018. 16 с.

Кіндрачук В. Скульптура (дисципліна вільного вибору студента): Методичні рекомендації до виконання навчальної програми. Галузь знань – 02 “Культура і мистецтво”. Спеціальність 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”. Освітньо-професійна програма “Образотворче мистецтво”. Рівень вищої освіти: Бакалавр / уклад. Кіндрачук В.Б. Івано-Франківськ: Вид-во “Сімик”, 2018. 16 с.

Кузенко П.Я. Виробнича педагогічна практика: програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Івано-Франківськ: ЯРИНА, 2023. 29 с.

Кузенко П. Історія української культури: навчальний підручник / В.А. Качкан, О.Б.Величко, Н.М. Божко, та ін. / за ред. В.А. Качкана.  3-тє вид. допов. К.: ВСВ “Медицина”, 2016.– 368 с.

Кузенко П.Я. Менеджмент у сфері культури і мистецтва: програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Івано-Франківськ: ЯРИНА, 2023. 28 с.

Кузенко П.Я. Методика викладання образотворчого мистецтва у закладах вищої освіти: програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Івано-Франківськ: ЯРИНА, 2023. 24 с.

Кузенко П.Я. Музейно-галерейна справа та виставкова діяльність. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: ЯРИНА, 2021. 168 с.

Кузенко П. Сакральне мистецтво Карпат. Навчальний посібник. Львів. Видавництво «Новий Світ-2000». 2022. 176 с.

Кузенко П. Програма і методичні рекомендації з методики викладання фахових дисциплін для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальності “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” освітнього рівня “бакалавр”/ П.Кузенко.  Івано-Франківськ, 2017.  42 с.

Кузенко П. Програма з педагогіки (загальної і мистецтва) для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальності “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” освітнього рівня “бакалавр” / П.Кузенко. Івано-Франківськ, 2017. 12 с.

Лукань В.Г. Словник Художників Прикарпаття. (видання перше, на 1000 імен, до курсу лекцій “Образотворче мистецтво Прикарпаття”)/ В. Г. Лукань. Івано-Франківськ, 2019. 100 с.

Мельничук О. Д. Спецкурс “Іконопис”: методичні рекомендації до виконання навчальної програми для рівня вищої освіти “бакалавр” / уклад. О. Д. Мельничук. Івано-Франківськ: Сімик, 2018. 24 с.

Мельничук О.Д. Спецкурс “Іконопис”: методичні рекомендації до виконання навчвльної програми для рівня вищої освіти “магістр” / уклад. О. Д. Мельничук. Івно-Франківськ: Сімик, 2018. 24 с. 

Осадца М. Матеріалознавство : програма навчальної дисципліни  для спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітньо-професійної роботи “Образотворче мистецтво” рівня вищої освіти “бакалавр” / розроб. М. Осадца. Івано-Франківськ: Сімик, 2018. 28 с.

Осадца М. Матеріалознавство : програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання практичної і самостійної роботи для спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” освітньо-професійної роботи “Образотворче мистецтво” рівня вищої освіти “бакалавр” / розроб. М. Осадца. Івано-Франківськ: Сімик, 2018. 56 с.

Осадца М. Основи художньої майстерності : програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання практичної і самостійної роботи для спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” освітньо-професійної роботи “Образотворче мистецтво” рівня вищої освіти “бакалавр” / розроб. М. Осадца.  Івано-Франківськ: Сімик, 2018. 52 с.

Осадца М. Основи художньої майстерності : програма навчальної дисципліни  для спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” освітньо-професійної роботи “Образотворче мистецтво” рівня вищої освіти “бакалавр” / розроб. М. Осадца. – Івано-Франківськ: Сімик, 2018. 24 с.

Осадца М.З. Перспектива : програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання практичної і самостійної роботи для спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” освітньо-професійної роботи “Образотворче мистецтво” рівня вищої освіти “бакалавр” / розроб. М. Осадца. Івано-Франківськ: Сімик, 2018.  32 с.

Плотнікова В.В., Прокопів П.М. Спецкурс “Графіка” : програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до її виконання для спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” рівня вищої освіти “магістр”  / розроб. В.В. Плотнікова, П.М. Прокопів.  Івано-Франківськ: Сімик, 2018.  40 с.

Плотнікова В.В., Прокопів П.М. Спецкурс “Графіка”: програма навчальної дисципліни та методичні рекомендації до її виконання для спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистцтво, реставрація рівня вищої освіти “бакалавр” / розроб. В. В. Плотнкова, П.М. Пркопів.  Івано-Франківськ: Сімик, 2018.  48 с.  

Попенюк Ю.А. Актуальні проблеми сучасного образотворчого мистецтва : програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Івано-Франківськ :   Голіней О.В. , 2023. – 28 с.

Попенюк Ю.А. Експертиза творів образотворчого мистецтва та захист інтелектуальної власності: програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне  мистецтво, реставрація» Івано-Франківськ :  Голіней О.В. , 2023. – 28 с.

Попенюк Ю.А. Іконопис: програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво,декоративне мистецтво, реставрація». Івано-Франківськ: Голіней ОВ, 2023. 30 с.

Попенюк Ю.А. Спеціалізація “Техніка і технологія реставрації станкового живопису”. Програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до її виконання. Навчально-методичні рекомендації до виконання практичної та самостійної роботи для студентів спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація” освітньо-професійної програми «Реставрація творів мистецтва» рівня вищої освіти “бакалавр” / розроб. Ю. Попенюк. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 23 с.

Сандюк В.С. Рисунок. Програма навчальної дисципліни / В.С. Сандюк, Л.П. Сандюк. Івано-Франківськ. 2018. 40 с.

Сандюк В. Живопис. Програма навчальної дисципліни / В.С. Сандюк, Л.П. Сандюк. Івано-Франківськ. 2018. 52 с.

Сандюк В.С., Сандюк Л.П. Живопис: програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Івано-Франківськ: ПринтСВ, 2023. 27 с.
Сандюк В.С., Сандюк Л.П. Рисунок: програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Івано-Франківськ: ПринтСВ, 2023. 20 с.

Сандюк В.С., Сандюк Л.П. Графіка: програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Івано-Франківськ: ПринтСВ, 2023. 20 с.

Сандюк Л.П., Сандюк В.С. Рисунок : програма навчальної дисципліни та методичні рекомендації до її виконання/розроб. Сандюк Л.П., Сандюк В.С.  Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014.  48 с.

УДК 7.02:371.214.114   ББК 85.154

Сандюк Л.П., Сандюк В.С.  Живопис : програма навчальної дисципліни та методичні рекомендації до її виконання /розроб. Сандюк Л.П., Сандюк В.С. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. 56 с.

УДК 75:371.214.114   ББК 85.14

Типчук В. Основи композиції : методичні вказівки для проведення лекційних та практичних занять для спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітньо-професійної роботи “Образотворче мистецтво”, “Декоративно-прикладне мистецтво” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти /уклад. В.М. Типчук. Івано-Франківськ : Сімик, 2018.  40 с.

Типчук В. М. Основи композиції. Методичні вказівки для проведення лекційних та практичних занять (ОКР “Бакалавр” для студентів спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”) / В. М. Типчук. Івано-Франківськ, 2016. 48 с.

Хміль С. Б. Програма пленерної практики для студентів 1-3 курсів спеціальності 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” / С.Б. Хміль. Івано-Франківськ, 2018. 12 с.

Якимечко М.Б. Виробнича практика за фахом: програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 023«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». ІваноФранківськ: Принт-СВ, 2023. 25 с.

Якимечко М.Б. Малярство: програма та методичні рекомендації для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2023. 16 с.

Лукань В. Рисунок : методичний посібник до навчального курсу. Спеціальність “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” / В. Лукань.  Івано-Франківськ : Плай, 2005. 112 с.

УДК 741  ББК 85.154я73 Л 84

У методичному посібнику подано систему, загальні принципи і методичні вказівки до навчальних завдань з рисунку І-V курсів спеціальності “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”. В посібнику поміщені ілюстрації навчальних робіт, що відповідають програмі з рисунку.

Призначений для студентів художніх факультетів денної і заочної форм  навчання, викладачів рисунку.

 

Лукань В.Г. Історія українського мистецтва : конспект курсу лекцій / В. Г. Лукань.  Івано-Франківськ, 2005.  193 с.

УДК 7.03(477)    ББК 85.03 (4 Укр) Л 84

Основним змістом конспекту курсу лекцій є розкриття найважливіших етапів розвитку українського мистецтва, аналіз його основних напрямів і стилів, характеристика видів, жанрів і окремих творів образотворчого мистецтва України.

Конспект містить авторські ілюстрації та тестові контрольні завдання.

Призначений для студентів мистецьких навчальних закладів, учнів художніх шкіл, викладачів історії українського мистецтва та культури, шанувальників українського мистецтва.

 

Чорне і біле (Петро Прокопів та учні) : каталог виставки графіки / [упоряд. П. Прокопів]. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. 71 с.

УДК 76(085.2)      ББК 85.15 (4 УКР)

Графічний доробок митця одразу ж привертає увагу мистецькою наповненістю втілених задумів та довершеністю звучання кожного твору зокрема. Його твори просякнуті глибинним відчуттям приналежності автора до своєї рідної землі, зачаруванням українською ментальністю та гордістю за свою націю. У його всесвіт органічно вплетено українську сакральність, духовність та елітарність, яку митець передає своїм учням. Вірний традиціям львівської мистецької школи з її модерним художнім напрямом, митець гуртує навколо себе творчу молодь з креативним мисленням.

Майстер прищеплює студентам національну ідею, шляхетність та професійну гордість, і вони вдячно творять у маленькій майстерні, що є тим великим початком для кожного у мистецтві.

При спогляданні ліногравюр відчуваєш зв`язок між кожною лінією чи штрихом і вкладені у них зусилля рук, емоційну напругу, працю інтелекту. Стихія білих та чорних плям з їхнім декларативним контрастом переходить до впорядкованого штриха і саме у ньому закладені філософський сенс і глибинний устрій художніх образів Ірини Клицюк, Василя Попа, Олега Мельника, Юлії Візнович, Вікторії Плотнікової, Наталії Хмельовської, Ольги Осудар, Богдана Николіна та інших.

Творчі досягнення митця та його учнів засвідчують незаперечну плідність педагогічних і мистецьких знань системи художньої освіти, які використовує у роботі з молодими талантами Петро Микитович Прокопів.

Олена Дяківкандидат мистецтвознавства, доцент

(із каталогу виставки графіки “Чорне і біле” (Петро Прокопів та учні))

Митець і педагог : каталог ювілейної виставки  / [упоряд. М. Б. Якимечко].  Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013.  48 с.

Каталог знайомить  з творчими досягненнями студентів кафедри образотворчого мистецтва у техніках жовткової, казеїново-олійної та воскової темпери, акрилу, олії, воскової емульсії, холодної енкаустики, багатошарового малярства з поліваріантністю підмальовків. Основу спецкурсу “Малярство” становить ґрунтовне вивчення образотворчої монументальної мови, орієнтуючись на найкращі зразки українського та світового мистецтва. Звідси – ретельні пошуки композиційного розв’язання при відборі найсуттєвішого, осмислена стилізація, використання широкого спектра виражальних засобів і абстрагування від реального для якнайповнішого розкриття теми при втіленні задуму.

Якимечко М. Б. Каталог виставки студентських творів зі спеціалізації “Малярство” / М. Б. Якимечко.  Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009.  32 с.

Каталог знайомить  з творчими досягненнями студентів кафедри образотворчого мистецтва у техніках жовткової, казеїново-олійної та воскової темпери, акрилу, олії, воскової емульсії, холодної енкаустики, багатошарового малярства з поліваріантністю підмальовків. Основу спецкурсу “Малярство” становить ґрунтовне вивчення образотворчої монументальної мови, орієнтуючись на найкращі зразки українського та світового мистецтва. Звідси – ретельні пошуки композиційного розв’язання при відборі найсуттєвішого, осмислена стилізація, використання широкого спектра виражальних засобів і абстрагування від реального для якнайповнішого розкриття теми при втіленні задуму.