Наукові видання

Доцент кафедри Дяків М. В. співавтор міжнародної монографії: «Колір та його аналоги в природі та живописі»// MODERNÍ ASPEKTY VĚDY. Svazek XXVI mezinárodní kolektivní monografie. Česká republika, 2022. Р.461-494.

 

 

Завідувач кафедри Кузенко П. Я. – співавтор міжнародної монографії: «Розвиток ціннісного ставлення до природи у вихованців дитячих художніх студій засобами образотворчого мистецтва // Modern Direction so fIm provin the Quality of Pedagogical Activity in the Contex to the Educational Modernization Process. Monograph. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2022. Р.55-65»

 

 

Доцент кафедри Типчук В.М. упорядник монографії «Делятин: Осип Васьків та ВасильТурчиняк». Львів.Каменяр.2021. 71с., іл.

 

Доцент кафедри Кузенко П. Я. – співавтор та член редколегії міжнародної монографії: Current problems of harmonization of personality development in the modern educational space. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021; (pp. 487, illus., tabs., bibls.)

 

 

Монографія “Народні кам’яні надмогильні хрести Українських Карпат середини ХVIII – першої половини ХХ століття: історія, типологія, художні особливості”

Вийшла у світ монографія Кузенка Петра Ярославовича “Народні кам’яні надмогильні хрести Українських Карпат середини ХVIII – першої половини ХХ століття: історія, типологія, художні особливості. Івано-Франківськ, 2023. ЯРИНА. 348 с.”
У монографії здійснено мистецтвознавчий аналіз зібраних під час експедицій пам’яток народного хресторобного мистецтва з гірських населених пунктів Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей.

 

 

Навчальни посібник “Сакральне мистецтво Карпат”

Вийшов у світ навчальний посібник “Сакральне мистецтво Карпат” який підготував Кузенко П.Я. кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У навчальному посібнику аналізуються пам’ятки ХV – поч. ХХ ст. провідних видів українського сакрального візуального мистецтва, що походять з території Карпат. Це, зокрема, шедеври дерев’яної архітектури, твори іконопису, предмети облаштування інтер’єру храмів, ландшафтні та побутово-обрядові хрести.

Основна увага приділяється висвітленню традиції народного сакрального мистецтва краю, яка представлена потужним комплексом пам’яток. У посібнику також акцентується на окремих творах професійних майстрів, які органічно доповнюють інтер’єр дерев’яних храмів і нерідко були зразком для наслідування народними митцями.

Книга буде корисною студентам мистецьких закладів освіти та всім, хто цікавиться культурною спадщиною українського народу.

 

 

 

Збірник наукових праць викладачів та магістрів кафедри образотворчого і декоартивно-прикладного мистецтва та реставрації / Упорядник Вікторія Типчук; Богдан Бойчук, Марія Дяків, Олена Дяків, Петро Кузенко, Вікторія Типчук. Випуск 1. ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2019. 77 с.  Переглянути_Збірник_статей_кафедри

Збірник наукових праць викладачів та магістрантів кафедри образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації вміщує матеріали історичної та теоретичної проблематики мистецтвознавства, культурології, психології мистецтва, педагогіки. Тематика статей пов’язана як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох.
Для викладачів, аспірантів та студентів мистецьких навчальних закладів, а також для
всіх, хто цікавиться мистецтвом та художньою культурою України.

 

 

 

Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : науковий збірник / [Цепенда І. Є.; Загороднюк А.В.; Грицан А.В., Бойчук Б. В.; Дутчак В.Г.; Кузенко П.Я]. -Івано-Франківськ : Ярина, 2017. 351 с.

УДК 7.072.2+477.86

Науковий  збірник підготовлено на основі доповідей і повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво Прикарпаття у соціокультурному просторі  України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя)» (м. Івано-Франківськ, 19-20 жовтня 2017 р.). Учасники конференції репрезентують сучасні наукові дослідження в галузі мистецтвознавства, культурології, педагогіки України, Словаччини, Молдови та Росії. У дослідженнях розкривається значення  особистості Михайла Фіголя в контексті мистецько-культурного життя Прикарпаття; історія та актуальні проблеми розвитку пластичних мистецтв краю; значення музичного і театрального мистецтва Прикарпаття в соціокультурному просторі України та зарубіжжя; традиції та перспективи розвитку мистецької освіти західного регіону України.

Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : науковий збірник / [Цепенда І. Є.; Загороднюк А.В.; Грицан А.В., Бойчук Б. В.; Дутчак В.Г.; Кузенко П.Я]. -Івано-Франківськ : Ярина, 2017.  351 с. переглянути науковий збірник

 

Галицькі іконостаси і церковна археологія /Богдан Бойчук, Святослав Кияк, Ігор Коваль, Іван Миронюк, Юрій Юсипчук. Івано-Франківськ: “Місто НВ”, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Виставка мистецьких творів «Мистецька творчість Прикарпаття. Роботи викладачів та студентів Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника» під патронатом Голови Івано-Франківської обласної ради Ігоря Оліника та Генерального консула України В Кракові Михайла Бородовича / Вступне слово Ігор Олійник, Михайло Бородович, Богдан Остафійчук.Galeria Panorama, Krakowskie Centrum Konferencyjne DWOR W TOMASZOWICACH. 2010. 48 с.,іл.

Багата історично-культурна спадщина Прикарпаття є невід’ємною частиною української національної культури, має міцні культурно-мистецькі традиції. Водночас актуальними залишаються питання взаємовпливів української та польської культур, які є підґрунтям для подальших взаємин між нашими державами. Саме тому Івано-Франківська обласна рада щиро відгукнулась на ініціативу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника щодо проведення виставки студентських та викладацьких творів у Республіці Польща. Це не перший захід започаткований за ініціативи Прикарпатського національного університету, спрямований на розвиток українсько-польського культурного діалогу в галузі освіти, культури, молодіжного руху. Відрадно, що остання ініціатива стосується популяризації саме мистецької творчості – адже здобутки студентів і викладачів Інституту мистецтв Прикарпатського університету відомі не лише в області, але й в Україні і ось тепер стануть надбанням польської громадкості.

Ігор Олійник,

Голова Івано-Франківської обласної ради

 

Лукань В. Вибрані статті про мистецтво. Явища. Постаті. Імена / В. Лукань. ― Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2009.  240 с. : іл.

 

Лукань В. Начерки Михайла Фіголя / В. Лукань.  Івано-Франківськ : Гостинець, 2007.  80 с. : іл.

 

Лукань В. Начерки (із мистецької спадщини Михайла Фіголя) / В. Лукань.  Івано-Франківськ, 2007.  55 с. : іл.

 

Бойчук Б. Археологічні зацікавлення Михайла Фіголя / Б. Бойчук, М. Коваль, І. Миронюк. ― Івано-Франківськ :  Лілея-НВ, 2007. 72 с.

Дослідження присвячене археологічним зацікавленням науковця, мистецтвознавця і художника Михайла Павловича Фіголя (1927-1999).

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло Фіголь: Життя і творчість. (на пошанування 80-ї річниці від Дня народження). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / редакційна колегія Богдан Остафійчук (голова), Анатолій Грицан (заст. голови), Богдан Бойчук (відп. редактор), Станіслав Шумега, Юрій Юсипчук, Лідія Хом’як, Олег Білоус, Володимир Лукань, Вікторія Типчук, Леся Білоус. Книга перша. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. 279 с.

У збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Михайло Фіголь: Життя і творчість. (на пошанування 80-ї річниці від Дня народження)», вміщено виклад доповідей і повідомлень учасників конференції, які відображають роль і значення творчої діяльності художника, педагога, науковця, громадського діяча – Михайла Павловича Фіголя в контексті мистецьких та історичних процесів в Україні, аналізується його мистецька та наукова спадщина, внесок в культурно-мистецьке життя краю.

 

 

 

 

Виставка творів викладачів художнього факультету Інституту культури і мистецтв Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. Каталог / Упорядкування і дизайн Володимир Лукань, Микола Павлюк. Івано-Франківстьк: Лілея НВ, 2002. 90 с., іл.

Художній факультет, який тепер реорганізований у складову частину Інституту культури і мистецтв, відіграє важливу роль в житті Прикарпатського університету. Гармонійне поєднання досвіду і молодості дає можливість професійно готувати талановиту творчу молодь не лише Галичини, а й для інших регіонів України. Мистецькі здобутки викладачів художнього відділення є вагомим внеском в культурно-мистецьку палітру Прикарпаття.

Віталій Кононенко,

ректор Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника,

академік, доктор філологічних наук, професор