Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету, які публікують праці у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus тa Web of Science

Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету, які індексуються наукометричними базами Scopus тa Web of Science