Керівництво аспірантами

Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, професор Бойчук Богдан Васильович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Осадци Марти Зиновіївни “Міський пейзаж у творчості художників Івано-Франківщини XX – початку XXI століття”, 17.00.05 – образотворче мистецтво.

Офіційні опоненти:

доктор мистецтвознавства, професор Пучков Андрій Олександрович, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, професор кафедри теорії та історії мистецтв;

кандидат мистецтвознавства Береговська Христина Олександрівна, Львівська національна академія мистецтв, викладач кафедри історії і теорії мистецтва

Захист відбувся 28 березня 2019 року об 10 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв.

Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент Типчук Вікторія Мирославівна

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Фединчук Ольги Богданівни “Нагрудні та нашийні прикраси Північної Буковини: історія, типологія, етнічні особливості”, 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво.

Офіційні опоненти:

доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМУ Стельмащук Галина Григорівна, Львівська національна академія мистецтв, завідувач кафедри історії і теорії мистецтв кандидат мистецтвознавства;

старший науковий співробітник Федорчук Олена Степанівна, Інститут народознавства НАН України, докторант

Захист відбувся 7 жовтня 2019 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 20.051.08 ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”