Навчальна (етнографічна) практика

Керівник  практики –  старший викладач Хміль Світлана Богданівна

           Навчальна ( етнографічна) практика для студентів, які навчаються за освітньою програмою “Декоративно-прикладне мистецтво” є важливою складовою професійної підготовки фахівців, оскільки передбачає безпосередній емоційно-візуальний контакт  і вивчення автентичних артефактів народного мистецтва. Протягом проходження практики студенти вивчають матеріальну та духовну культуру українського народного мистецтва, здобутки давніх та сучасних майстрів народної творчості. Також студенти знайомляться з колекціями місцевих етнографічних та історико-краєзнавчих музеїв. Практика передбачає дослідження та аналіз особливостей регіональної традиційної народної культури, її автентичних артефактів, закріплення та практичне застосування теоретичних знань, отриманих під час теоретичних курсів з різних дисциплін.

          Метою навчальної етнографічної практики є дослідження та розширення знань про народну матеріальну культуру етнографічних осередків Івано-Франківської області, їх художньо-стильові особливості, а також вивчення та практичні навики застосування технічних і художніх прийомів створення художнього твору декоративного мистецтва.

Основними цілями практики є :

         – збір візуального матеріалу автентичних предметів    народного мистецтва (фотофіксація, замальовки та начерки) для подальшого аналізу та використання їх як джерельну базу індивідуальних  творчих завдань;

– опрацювання музейних етнографічних матеріалів, робота з експонатами та фондовими збірками;

         – розвивати навички самостійної дослідницької  роботи студентів у сфері естетики матеріальної культури регіону;

         – творче опрацювання та інтерпретація зібраного художнього матеріалу у власних творах.