НАУКОВА РОБОТА

Наукова  робота кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації успішно поєднує підготовку практиків і теоретиків мистецтва. Наукова робота передбачає низку структур, які забезпечують її ефективність. Випускники магістратури четвертого освітньо-кваліфікаційного рівня мають можливість професійного наукового росту, навчаючись в аспірантурі чи прикріплюючись пошукачами на кафедрі для здобуття наукових ступенів. Молоді дослідники беруть участь у наукових конференціях, організації різноманітних мистецьких і культурологічних акцій. За час навчання в аспірантурі її закінчили дев’ятнадцять здобувачів наукових ступенів (п’ятеро з них захистили наукові роботи).
Результати наукових розвідок викладачів та аспірантів кафедри оприлюднює щорічний мистецтвознавчий Вісник Прикарпатського університету, який внесено до Переліку наукових фахових видань ВАК України, у якому можуть публікувати основні результати дисертаційних робіт. Студентська наукова робота у формі невеликих досліджень регулярно висвітлюється на щорічних наукових студентських конференціях та публікаціях в університетському збірнику для студентів «Еврика».
Викладачі кафедри успішно працюють над плановою науково-дослідною темою університету «Мистецтво Галичини ХІХ-ХХ ст.», що охоплює розгляд особливостей розвитку пластичних видів мистецтв Галичини на основі комплексного аналізу мистецьких процесів самобутнього історико-культурного регіону. За період 2005-2013 рр. викладачі кафедри захистили п’ять дисертаційних робіт: Петро Кузенко (2005 р.), Ірина Чмелик (2006 р.), Олена Дяків (2007 р.), Марина Дяків (2010 р.), Роман Яцишин (2013 р.).
Наукові, науково-популярні та видання методичного характеру – вагомі здобутки викладачів кафедри впродовж восьми останніх років, серед яких дві монографії завкафедри Богдана Бойчука (у співавторстві), присвячені окремим аспектам сакрального мистецтва Галичини та монографія Володимира Луканя «Вибрані статті про мистецтво. Явища. Постаті. Імена». Рясному перу Володимира Луканя також належать альбомні видання, каталоги, бібліографічні покажчики, конспекти лекцій та програми навчальних курсів.
Щорічно кафедрою образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації  організовуються конференції, що є важливою складовою наукової роботи кафедри. Студентські конференції та конференції професорсько-викладацького складу сприяють професійному становленню молоді та зростанню їхнього досвіду. Окремі пленарні засідання мають визначену тематику, наприклад, «Творчість М. Зорія та Я. Лукавецького (до 100-річчя від дня народження митців)».
Відзнакою роботи кафедри є проведення регулярних всеукраїнських наукових конференцій, присвячених мистецтвознавчим проблемам чи подіям. У 2007 році на пошанування 80-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя відбулась науково-практична конференція «Михайло Фіголь: життя і творчість» із опублікуванням матеріалів у збірнику конференції та мистецтвознавчому Віснику Прикарпатського університету. За ініціативи доцента кафедри Володимира Луканя конференція супроводжувалась виставкою випускників 1980-1990-2000 років із виданням каталогу творчих робіт. Столітньому ювілею від дня народження Григорія Крука була присвячена Всеукраїнська науково-практична конференція «Художня творчість Григорія Крука в контексті світового мистецтва», що відбулась восени 2011 року. Роботу конференції доповнила виставка кращих дипломних робіт студентів. Восени 2013 року кафедрою була організована Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта: минуле, сучасне, майбутнє (до 30-річчя кафедри образотворчого мистецтва імені Михайла Фіголя)». У 2017 році на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя)».
Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі всеукраїнських конференцій інших навчальних закладів та організацій, як, наприклад, Інституту релігієзнавства Львівського музею історії релігії, Львівської національної академії мистецтв, Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, Музею народного мистецтва та побуту м. Коломиї, Музею мистецтв Прикарпаття м. Івано-Франківська.