План наукової діяльності

Тема науково-дослідної роботи кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації  (2013 – 2018 роки) 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ПРИКАРПАТТЯ

1. Загальна інформація
Назва науково-дослідної роботи: Образотворче мистецтво Прикарпаття
Вид НДР: В межах робочого часу
Категорія НДР: Фундаментальна
Фаховий напрям: 21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство
Початок виконання НДР: 01.10.2013
Завершення виконання НДР: 20.10.2023

Номер державної реєстрації роботи: 0113UOO5917

2. Виконавці

Науковий керівник: Бойчук Богдан Васильович
Виконавці:

Бойчук Богдан Васильович
Гладкий Богдан Степанович
Дяків Марія Володимирівна
Дяків Олена Василівна
Кіндрачук Володимир Богданович
Кузенко Петро Ярославович
Лукань Володимир Григорович
Маслій Людмила Степанівна
Мельничук Оксана Дмитрівна
Осадца Марта Зіновіївна
Попенюк Юлія Анатоліївна
Прокопів Петро Микитович
Сандюк Володимир Сергійович
Сандюк Лариса Петрівна
Типчук Вікторія Мирославівна
Хміль Світлана Богданівна
Якимечко Микола Богданович

3. Результати
Основні наукові результати: Дисертаційні дослідження, публікації, доповіді на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
Практичне значення одержаних результатів: Укладання на основі проведених досліджень підручників, методичних посібників, ілюстрованих (альбомних) видань, термінологічних словників, видання монографій.

Наукове дослідження присвячене висвітленню та аналізу творчої спадщини образотворчого мистецтва Прикарпаття як цілісного мистецького явища. Досліджується художнє життя краю в контексті розвитку культури, окреслюються передумови виникнення мистецького осередку на Прикарпатті. Висвітлюються історичні етапи становлення та розвитку видів мистецтв в особах митців. Розглядаються культурологічна та педагогічна діяльність художників, аналізуються видова та сюжетно-тематична специфіка їх творчості, образні та стильові особливості, техніки і прийоми втілення художніх образів.