Про кафедру

З ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО І ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ТА РЕСТАВРАЦІЇ 

Творчий літопис кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету бере свій відлік з 1981 року, коли при фізико-математичному факультеті було відкрито відділення образотворчого мистецтва, засновником і керівником якого тривалий час був відомий мистецтвознавець і педагог, заслужений художник України, професор Михайло Фіголь. У 1999 році кафедра реорганізована в кафедру образотворчого мистецтва та дизайну, а з 2005 року діє окрема кафедра образотворчого мистецтва, названа іменем її засновника. З перших днів новостворену кафедру очолює кандидат мистецтвознавства, професор Богдан Бойчук.

На кафедрі працюють талановиті педагоги і викладачі-художники, в середовищі яких створена ділова творча атмосфера, де повага, професіоналізм і людяність є визначальними чинниками роботи. Педагоги кафедри сповідують ідеологію передових шкіл та напрямків сучасного вітчизняного мистецтва.

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації  готує фахівців з живопису, графіки, графічного дизайну, скульптури, іконопису та реставрації творів мистецтва. Кожна спеціалізація має творче обличчя, напрямок та індивідуальну методику виконання програм, а кожен її керівник – це своєрідна творча особистість. На кафедрі постійно оновлюється зміст навчального процесу, впроваджуються новітні методики щодо підготовки фахівців. Індивідуальний підхід до виховання молодих мистців дає можливість кожному студенту виявити свій талант у практичних роботах. Кафедра підтримує наукові і творчі зв’язки із вищим мистецькими навчальними закладами та провідними музеями України.

За зазначеними спеціальностями навчальний процес забезпечують професори й доценти, переважна більшість з яких є Членами Національної Спілки художників і Спілки дизайнерів України. Помітний слід у становленні кафедри залишили знані мистці-педагоги Володимир Лукань, Петро Прокопів, Микола Якимечко, Володимир Сандюк, Богдан Бринський, Микола Павлюк, Богдан Гладкий, Вікторія Типчук, Олена Дяків, Людмила Маслій, які зробили значний внесок в історію національного мистецтва.

Багаторічна викладацька діяльність творчого педагогічного колективу кафедри стала міцним фундаментом, на якому впродовж десятиліть здійснюється підготовка фахівців з усіх основних видів образотворчого мистецтва.

 Анатолій Грицан, директор Навчально-наукового Інституту мистецтв,

Заслужений діяч мистецтв України, професор