Історія

Вікторія ТИПЧУК 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого і

декоративно-прикладного мистецтва та реставрації

За матеріалами статті Типчук В. Наукові та творчі здобутки кафедри образотворчого мистецтва імені Михайла Фіголя (2005-2013 рр.) / Вікторія Типчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька освіта : минуле, сучасне, майбутнє (до 30-річчя кафедри образотворчого мистецтва імені Михайла Фіголя)» / [Цепенда І. Є., Завгороднюк А. В., Грицан А. В. та ін..; за ред.. Б. В. Бойчука]. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2013. – С. 260–265.

Як окремий підрозділ відділення образотворчого мистецтва було засноване на фізико-математичному факультеті Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника в 1981 році відомим митцем та громадським діячем Михайлом Фіголем (1927-1999). У 1983 році створено кафедру образотворчого мистецтва, креслення і художньої праці. Новостворена кафедра, очолювана заслуженим художником України (з 1991 р.), доктором мистецтвознавства, професором (з 1999 р.) Михайлом Фіголем, стала наріжним каменем, на якому у 1987 році був створений художньо-графічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В.Стефаника.
2001 року художньо-графічний факультет увійшов до складу Інституту культури і мистецтв Прикарпатського університету ім. В. Стефаника (з 2004 року Інститут мистецтв). У структурно реорганізованому закладі кафедра зазнала змін, розширились освітні позиції, з’явились нові спеціальності: «дизайн» та «моделювання одягу».
2005 рік став ще однією важливою віхою в історії відділення: зазнає поділу кафедра образотворчого мистецтва та дизайну за напрямом окремих спеціальностей образотворче мистецтво й дизайн. Завідувачем базової кафедри образотворчого мистецтва стає професор, кандидат мистецтвознавства, член Спілки дизайнерів України Богдан Бойчук. З 2006 року кафедрі ім’я Михайла Фіголя. Кафедра готує студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр,  магістр. Кафедра навчає художників-педагогів таких спеціалізацій: малярство, графіка, скульптура, іконопис.
Кадровим підґрунтям для розвитку і становлення кафедри певною мірою стала Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ), випускники якої становлять її кістяк та кращі випускники кафедри образотворчого мистецтва, які після успішного захисту кандидатських дисертацій стали її викладачами. Професорсько-викладацький склад об’єднує теоретиків мистецтвознавства та митців-педагогів, серед яких п`ять кандидатів наук (Б. Бойчук, В. Типчук, П. Кузенко, О. Дяків, М. Дяків), митців, відзначених почесними званнями (Відмінник освіти України Б. Бойчук, заслужений художник України В. Сандюк, Лауреат обласної премії імені Я. Лукавецького в галузі образотворчого мистецтва й архітектури П. Прокопів, кращий науковець 2006 року із нагородженням нагрудною відзнакою облради і держадміністрації В. Лукань), членів творчих спілок (Б. Бойчук, П. Прокопів, В. Сандюк, Я. Якимечко, В. Лукань, Б. Гладкий, П. Кузенко). Більшість членів кафедри мають понад 10-річний досвід педагогічної діяльності, окремі працюють практично від початку створення факультету (з 1983 р.).
Наукова та творча робота кафедри впродовж 2005-2013 років успішно поєднує підготовку практиків і теоретиків мистецтва. Випускники магістратури четвертого освітньо-кваліфікаційного рівня мають можливість професійного наукового росту, навчаючись в аспірантурі чи прикріплюючись пошукачами на кафедрі для здобуття наукових ступенів. Молоді дослідники беруть участь у наукових конференціях, організації різноманітних мистецьких і культурологічних акцій. За час навчання в аспірантурі її закінчили дев’ятнадцять здобувачів наукових ступенів (п’ятеро з них захистили наукові роботи).
Результати наукових розвідок викладачів та аспірантів кафедри оприлюднює щорічний мистецтвознавчий Вісник Прикарпатського університету, який внесено до Переліку наукових фахових видань ВАК України, у якому можуть публікувати основні результати дисертаційних робіт. Студентська наукова робота у формі невеликих досліджень регулярно висвітлюється на щорічних наукових студентських конференціях та публікаціях в університетському збірнику для студентів «Еврика».
Викладачі кафедри успішно працюють над плановою науково-дослідною темою університету «Мистецтво Галичини ХІХ-ХХ ст.», що охоплює розгляд особливостей розвитку пластичних видів мистецтв Галичини на основі комплексного аналізу мистецьких процесів самобутнього історико-культурного регіону. За період, що розглядаємо, викладачі кафедри захистили п’ять дисертаційних робіт: Петро Кузенко (2005 р.), Ірина Чмелик (2006 р.), Олена Дяків (2007 р.), Марина Дяків (2010 р.), Роман Яцишин (2013 р.).
Наукові, науково-популярні та видання методичного характеру – вагомі здобутки викладачів кафедри впродовж восьми останніх років, серед яких дві монографії завкафедри Богдана Бойчука (у співавторстві), присвячені окремим аспектам сакрального мистецтва Галичини та монографія Володимира Луканя «Вибрані статті про мистецтво. Явища. Постаті. Імена». Рясному перу Володимира Луканя також належать альбомні видання, каталоги, бібліографічні покажчики, конспекти лекцій та програми навчальних курсів.
Щорічно кафедрою образотворчого мистецтва імені Михайла Фіголя організовуються конференції, що є важливою складовою наукової роботи кафедри. Студентські конференції та конференції професорсько-викладацького складу сприяють професійному становленню молоді та зростанню їхнього досвіду. Окремі пленарні засідання мають визначену тематику, наприклад, «Творчість М. Зорія та Я. Лукавецького (до 100-річчя від дня народження митців)».
Відзнакою роботи кафедри є проведення регулярних всеукраїнських наукових конференцій, присвячених мистецтвознавчим проблемам чи подіям. У 2007 році на пошанування 80-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя відбулась науково-практична конференція «Михайло Фіголь: життя і творчість» із опублікуванням матеріалів у збірнику конференції та мистецтвознавчому Віснику Прикарпатського університету. За ініціативи доцента кафедри Володимира Луканя конференція супроводжувалась виставкою випускників 1980-1990-2000 років із виданням каталогу творчих робіт. Столітньому ювілею від дня народження Григорія Крука була присвячена Всеукраїнська науково-практична конференція «Художня творчість Григорія Крука в контексті світового мистецтва», що відбулась восени 2011 року. Роботу конференції доповнила виставка кращих дипломних робіт студентів.
Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі всеукраїнських конференцій інших навчальних закладів та організацій, як, наприклад, Інституту релігієзнавства Львівського музею історії релігії, Львівської національної академії мистецтв, Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, Музею народного мистецтва та побуту м. Коломиї, Художнього музею м. Івано-Франківська.
Для закладів мистецького профілю особливо важливою є творча робота викладачів та студентів, що може здійснюватися в різних формах – участі у виставках різного рангу, пленерах, творчих групах і симпозіумах у межах України і за кордоном. Творча діяльність викладачів сприяє підвищенню ефективності методики викладання. У творчому доробку кафедри (2005-2013) близько 30 колективних виставок. Серед організованих культурно-мистецьких акцій виділяються групові виставки «Нас Сім», «Сім + три», «Осіння творча виставка жінок-викладачів Інституту мистецтв». Серед останніх найбільш вагомих стали художні виставки викладачів проведені у 2005, 2007, 2008, 2010 роках та персональні виставки Богдана Бойчука (2005), Петра Прокопіва (2007), Володимира Сандюка (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Володимира Луканя (2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012), Миколи Якимечка (2010), Оксани Мельничук (2011, 2012, 2013), Вікторії Типчук (2009-2010), Світлани Хміль (2011, 2012), Юлії Попенюк (2009, 2010).
У рамках співпраці нашого університету з Краківською академією мистецтв у 2010 році колектив викладачів та студентів був запрошений на міжнародну виставку «Мистецька творчість Прикарпаття» до Польщі. Двісті робіт викладачів і студентів кафедри були представлені на виставці, що експонувалась спочатку у мистецькій галереї міста Томашовіци, а згодом у виставковій залі Краківської академії мистецтв.
Викладачі кафедри учасники міжнародних проектів, серед основних: «І Міжнародне трієнале екслібриса в Лефкасі» Греція (2005, 2008), «ІІ Всеросійська виставка екслібриса Вологда-2007» Росія (2007) – Петро Прокопів; «Світ левкасу» Угорщина, Литва, Латвія (2008-2009) –Богдан Бринський, Володимир Сандюк, Микола Якимечко; Міжнародна виставка графіки, Туреччина (2007, 2008) – Петро Прокопів; «Сакральне мистецтво України» м. Київ (2009) – Володимир Лукань; «Карпатський хребет» Львів, Чернівці (2007-2009) – Богдан Бойчук, Богдан Бринський, Володимир Сандюк, Богдан Гладкий, Микола Павлюк, Вікторія Типчук, Світлана Хміль; Міжнародний симпозіум по скульптурі, Литва (2005), «Міжнародний скульптурний симпозіум PETROMANIA» м. Кам’янець-Подільськ (2008, 2009) – Богдан Гладкий; «П’ять інтерпретацій України» Греція (2010) – Володимир Сандюк. Художники кафедри учасники мистецьких акцій обласного та всеукраїнського рівня, які організовує Національна спілка художників України (НСХУ) та міжнародних пленерів.
Регулярними підсумковими звітами кафедри є виставки студентських робіт зі спеціалізацій: графіка – керівник Петро Прокопів («Світло в штрихах», Художній музей, 2011); малярство – керівник Микола Якимечко (виставкова зала НСХУ, 2011; Художній музей, 2013), іконопис – керівник Оксана Мельничук (Художній музей, 2010), іконопис – керівник Юлія Попенюк (Художній музей, 2009; Краєзнавчий музей, 2013).
Здобуття вищого ступеня вишколу забезпечують студентам всеукраїнські конкурси та олімпіади з фахових дисциплін. Участь творчої молоді кафедри в олімпіадах дає можливість тісного контакту молодих митців, знайомств, пізнання середовища. Так, у 2006 році в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К. Ушинського (м. Одеса) Іра Семанюк зайняла перше місце у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з теорії образотворчого мистецтва, а Андрій Гаврилюк друге місце з образотворчого мистецтва. У 2008 в Криворізькому державному педагогічному університеті у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва роботу Юрія Писаря відзначили як кращу за авторське вирішення живописного твору. Графічні роботи Вікторії Плотнікової та Миколи Кочержука увійшли в двадцятку кращих робіт конкурсу SMRC Україна-2012 й експонувались в Лос-Анжелесі та Сан-Франциско.
Упродовж тривалого часу наполегливою педагогічною, науковою, творчою і виховною працею нашого викладацького колективу здійснюється підготовка молодих художників-педагогів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на підґрунті глибоких національних традицій. Випускники кафедри – це знані художники, члени й голови мистецьких спілок, мистецтвознавці, педагоги, успішні підприємці, які формують і наповнюють культурний простір міст, містечок і сіл Галичини. Майбутнє кафедри у її творчому потенціалі, у її творчій насназі на шляху плекання власної Школи у зрощуванні молодого творчого покоління області.