Виробнича педагогічна практика студентів кафедри у Верхнянській дитячій школі мистецтв

Важлива роль у підготовці фахівців спеціальності 023 «Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Навчально-наукового
інституту мистецтв ПНУ відводиться оволодінню студентами педагогічними
знаннями. Впродовж лютого місяця триває виробнича педагогічна практика, на
якій студенти 4 курсу ОР Бакалавр вдосконалюють свої педагогічні вміння у
закладах освіти області. Однією із баз практики є Верхнянська дитяча школа
мистецтв, для учнів якої студенти проводять навчальні заняття і різноманітні
виховні заходи.